HSP Coaching

In aanloop naar mijn praktijk als HSP Coach heb ik me verdiept via literatuurstudie in wat HSP is. Gecombineerd met mijn eigen ervaring en de  opleiding bij Antoine van Staveren, kan ik een aantal cursussen geven.

De cursus ‘Valkuilen Safari’ heb ik zelf ontwikkeld. Hij is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor HSP. Je hoeft niet persé hooggevoelig te zijn om HSP te kunnen begrijpen. Ik vind het belangrijk dat HSP onder de aandacht gebracht wordt. Uit je hoofd, de lift naar beneden is bedoeld voor mensen die ‘last’ hebben van hun HSP en er op een andere manier mee om willen leren gaan.

Valkuilen Safari

Als hoog gevoelig persoon (in het onderwijs) loop je risico dat jouw goede eigenschappen je valkuilen worden. In het slechtste geval kom je in een neerwaartse spiraal terecht met alle gevolgen van dien. Een burn-out heb je niet zo maar: persoonlijke eigenschappen en omstandigheden werken op dit pad vak onbedoeld goed samen. Door met gepaste afstand naar de situatie te kijken en jezelf als hoofdpersonage in dit verhaal te zien kun je op een creatieve manier naar ‘valkuilen’ speuren en bijsturen waar dat nodig is. Bewustzijn van je handelen geeft helderheid in keuzes die je kunt maken.

Ik geef Safari’s van minimaal 3 bijeenkomsten voor iedereen die er belangstelling voor heeft. In overleg kunnen we het aantal bijeenkomsten uitbreiden.

Uit je hoofd, de lift naar beneden

Als hooggevoelig persoon ben je vaak en lang bezig met het verwerken van prikkels. Dat betekent dat je ‘in je hoofd zit’. Dat kan ver gaan, je kunt je hele leven zich in je hoofd laten afspelen. Maar met denken zonder doen zet je niets in beweging.

Ik kan je helpen met  ‘Uit je hoofd, de lift naar beneden.’
Uit  je hoofd is een cursus van 10 bijeenkomsten waarin je je bewust wordt van de manier waarop je hoofd ‘werkt.’ Je leert wat je kunt veranderen om meer rust te ervaren, door meer aanwezig te zijn in je lichaam. Ik wil je uitnodigen om je creativiteit aan te boren en met mij intuïtief te tekenen. Tekenervaring is niet nodig, dit lukt gegarandeerd. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.


Er is veel over te lezen en in te studeren

Mensen die hooggevoelig zijn hebben dat via hun genen meegekregen is uit wetenschappelijk onderzoek komen vast te staan (Esther Bergsma). Het is benoemd als eigenschap, net zoals je de kleur van iemands ogen tot een bepaalde eigenschap van iemand kunt rekenen. Maar de kleur van je ogen levert over het algemeen weinig problemen op, terwijl hooggevoeligheid een eigenschap is waar je wèl last van kan hebben.

Hier vind je wat informatie om mee te beginnen. Mensen die hooggevoelig zijn, zijn over het algemeen gevoeliger voor prikkels. Ze krijgen meer prikkels binnen dan andere mensen en ze hebben meer tijd nodig om die prikkels te verwerken. Prikkels zijn alle indrukken die je zintuiglijk waar kan nemen. Hooggevoeligen verwerken die prikkels anders, diepgaander dan andere mensen. Bij de verwerking zijn meer hersengebieden actief. Er is wel eens een vergelijking gemaakt als zouden hooggevoeligen een filter of een zeef missen. Sta er even bij stil wat dat kan betekenen, meer prikkels en diepgaander verwerking.

Praktisch betekent dit dat alle zintuiglijke prikkels ( geluiden, beelden, geuren, smaken, gevoel en alles wat met tast te maken heeft) binnen komen. Soms voelen ze ook stemmingen en emoties van andere mensen aan, zonder dat die zijn uitgesproken. Maar ook als er geen andere mensen meer aanwezig zijn in een ruimte pikken hooggevoelige mensen stemmingen/ sferen op die er nog “hangen” (denk aan ruzie of verdriet). Er zijn mensen die helderhorend zijn of helderziend. En natuurlijk zijn er ook mensen die een enorm genuanceerd palet aan smaken kunnen proeven, of ruiken zoals parfumontwikkelaars.

Over het algemeen zijn hooggevoelige mensen wat intuïtiever van aard. Maar het is niet zo dat iedereen al deze eigenschappen heeft. En het is zeker ook niet zo dat iedereen er noodzakelijkerwijs last van heeft. Maar je zou je kunnen voorstellen dat in de huidige tijd waarin alles snel lijkt te moeten gaan, veel of meer te prevaleren lijkt boven genoeg, een economie die 24/7 aan staat, er voor hooggevoeligen veel uitnodigingen zijn om overprikkeld te raken. Van overprikkeling naar stress is dan een kleine stap. Via teveel stress naar uitvallen lijkt in veel gevallen een volgende vanzelfsprekende stap, maar dat hoeft niet. Zijn er veel mensen die hooggevoelig zijn? Onderzoek wijst uit dat 20% hooggevoelig is.

Andere veelvoorkomende eigenschappen van HSP zijn:

 • Ze zijn kunstzinnig
 • Ze hebben een rijke fantasie
 • Ze hebben een sterke intuïtie
 • Ze willen graag anderen helpen
 • Ze kunnen zichzelf gemakkelijk vergeten, zetten zichzelf op de laatste plaats
 • Ze zijn perfectionistisch
 • Ze leggen snel verbindingen tussen ideeën
 • Ze hebben vaak interesse in spiritualiteit
 • Ze hebben snel last van stressverschijnselen
 • Ze presteren minder als ze onder druk staan of als ze geobserveerd worden.
 • Ze kunnen anderen goed motiveren en inspireren, ze zien vaak mogelijkheden vanaf een pril stadium (ze zijn visionair)
 • Ze hebben vaak moeite met planning en structuur aanbrengen
 • Ze hebben vaak moeite met grenzen stellen.

Mocht je je herkennen in het bovenstaande en je wilt weten of je een hooggevoelig persoon bent, kun je de test doen. Elaine Aron, de grondlegger  van het wetenschappelijk onderzoek, heft een test ontwikkeld zo’n 40 jaar geleden. Inmiddels is die uitgebreid en bijgewerkt door Antoine van Staveren. Op zijn site van Centrum EsZenzz staat een test die je gratis kunt doen.

©2022 Tines Werkplaats All Rights Reserved.